Indikatorska lampica S-bag svijetli u bijeloj boji

Zadnje ažurirano 23.8.2023. 8:12

Problem

Odmah po uključenju aparata upali se indikatorska lampica S-bag bijele boje iako je vrećica nova i čista.

Odnosi se na:

Usisavači Pure D8 regulacija daljinski upravljač / touch

PNC: 900258497, 900401118, 900401112, 900401106, 900258503

Model: PD82-8DB, PD82-8DBT

Rješenje:

Radi se o normalnom ponašanju uređaja. Lampica S-bag se uključi u bijeloj boji i stalno radi, a kada je potrebno zamijeniti vrećicu lampica svijetli u crvenoj boji. 

Nakon što se uključi S-bag crvene boje treba zamijeniti vrećicu. Nakon zamjene vrećice lampica svijetli crveno još oko 5 sec , a nakon toga nastavi svijetliti u bijeloj boji.

Nove S-Bag® vrećice, filtere, dodatnu opremu i pribor možete kupiti kod naših ovlaštenih partnera ili kod korisničke podrške pozivom na broj

tel:+385 1 6323338

Ako ste već promijenili s-bag®, promijenite motorni filter.