Kako upotrebljavati funkciju AEG Hob²Hood®

Zadnje ažurirano 18.6.2024. 13:15

Kuhinjska napa s funkcijom Hob2Hood koja se koristi u kuhinji

Funkcija Hob²Hood® bežično povezuje vašu AEG ploču za kuhanje i kuhinjsku napu. Brzina ventilatora nape regulira se na temelju postavke načina rada i temperature najtoplijeg posuđa na ploči za kuhanje. 

Funkcija Hob²Hood® dostupna je na odabranim AEG pločama za kuhanje i kuhinjskim napama. Oba proizvoda moraju imati navedenu funkciju kako bi funkcija radila.

Upotreba funkcije Hob²Hood®

1. Uključite ploču za kuhanje
2. Pritisnite 

Kada kuhate na ploči za kuhanje, napa će uključiti svjetlo i ventilator na napi. Zadani način rada ima uključeno svjetlo, nisku brzinu ventilatora za kuhanje i srednju brzinu ventilatora za prženje.


Ako brzina ventilatora ne odgovara vašim potrebama dok kuhate, možete ju prilagoditi na ploči za kuhanje ili izravno na napi. Ako prilagodite brzinu ventilatora na napi, funkcija Hob2Hood® privremeno će se isključiti. Sljedeći put kada uključite ploču za kuhanje, Hob2Hood® će ponovno biti u upotrebi.

Ako uopće ne želite upotrebljavati Hob²Hood®, funkciju možete ju isključiti pritiskom na simbol Hob²Hood® na ploči za kuhanje dok je uključena.

Dostupni načini rada

Zadani način je H5, ali mogu se odabrati i drugi načini. Na primjer, ako vam više odgovara jača ekstrakcija pri kuhanju i prženju, odaberite način rada H6. Ako više volite nisku brzinu ventilatora, odaberite način H4. Ili, ako želite da se svjetlo automatski uključuje, ali radije sami prilagođavate brzinu ventilatora ovisno o situaciji, odaberite način rada H2.

Pogledajte postavke za svaki dostupni način rada u tablici niže. 


Automatsko svjetloKuhanje ¹⁾Prženje²⁾
Način H0IsključenoIsključenoIsključeno
Način H1Uključeno
IsključenoIsključeno
Način H2³⁾Uključeno
Brzina ventilatora 1Brzina ventilatora 1
Način H3Uključeno
IsključenoBrzina ventilatora 1
Način H4Uključeno
Brzina ventilatora 1Brzina ventilatora 1
Način H4Uključeno
Brzina ventilatora 1Brzina ventilatora 1
Način H5Uključeno
Brzina ventilatora 1Brzina ventilatora 2
Način H6Uključeno
Brzina ventilatora 2Brzina ventilatora 3

Promjena načina rada

Promijenite zadani način rada slijedeći ove korake:

1. Isključite ploču za kuhanje
2. Pritisnite  na tri sekunde. Zaslon se pali i gasi.
3. Pritisnite  na tri sekunde
4. Držite pritisnut dok se ne pojavi
5. Pritisnite  na tajmeru za odabir automatskog načina rada

Važno

  • Zaštitite ploču nape od izravne sunčeve svjetlosti
  • Nemojte usmjeravati halogenu svjetlost direktno na ploču nape
  • Ne prekrivajte kontrolni panel ploče za kuhanje
  • Ne prekidajte signal između ploče za kuhanje i nape (npr. rukom, drškom posuđa ili visokim loncem)


Za više informacija o svojemu modelu kuhinjske nape, provjerite korisnički priručnik .

Rezervni dijelovi & dodatni pribor
Rezervni dijelovi & dodatni pribor

Pronađite originalne rezervne dijelove za Vaš uređaj putem našeg Contact centra i mi ćemo vam ih dostaviti direktno na Vašu kućnu adresu.