Iz kuhinjske nape kaplje voda

Zadnje ažurirano 22.2.2024. 13:56

Problem

 • Zašto iz moje kuhinjske nape kaplje voda?
 • Voda se kondenzira i kaplje iz nape

Odnosi se na:

 • Kuhinjske nape

Rješenje:

Glavni razlozi zašto iz kuhinjske nape kaplje kondenzirana voda:

 • Kondenzacija nastaje kada se para iz plina pretvori u tekućinu zbog naglog pada temperature, što se događa kada para dođe u kontakt s hladnom površinom
 • Kondenzacija je određena temperaturnom razlikom između vrućih para od kuhanja i hladnih površina nape, a ne usisnim kapacitetom nape
 • Kondenzacija u kuhinjskim napama češća je kod indukcijskih nego kod plinskih ploča za kuhanje. To je zato što indukcijske ploče zagrijavaju samo posudu za kuhanje i njen sadržaj, a ne okolni zrak. Plinske ploče za kuhanje zagrijavaju okolni zrak, koji zauzvrat zagrijava kanal, sprječavajući stvaranje kondenzacije

Kako biste spriječili/smanjili kondenzaciju i kapanje vode iz kuhinjske nape, slijedite ove preporuke:

 • Ako je kuhinjska napa u recirkulacijskom načinu rada, zrak ne može izlaziti kroz kanale i protok svježeg zraka je smanjen. Otvorite prozor da uđe svjež zrak
 • Kada kuhate s puno tekućine, posude poklopite poklopcima i smanjite vatru na ringli. Time se smanjuje kondenzacija i štedi energija
 • Koristite napu s najvećim mogućim područjem filtera
 • Promijenite promjer izlazne cijevi na 150 mm. Ako je promjer manji od 150 mm, to može smanjiti usis i rezultirati nakupljanjem kondenzacije. Gdje je moguće, osigurajte da je cijev postavljena bez zavoja ili krivina
 • Odaberite napu dovoljno veliku da pokrije cijelu ploču za kuhanje. Pogledajte dijagrame u nastavku


Za dodatne informacije, kupnju rezervnih dijelova ili narudžbu servisa kontaktirajte našu korisničku podršku na broj telefona:  +385 1 6323338

Uzrok

Vlažnost 

Za kuhanje se koristi mnogo vode koja se zagrijavanjem pretvara u paru. Bezbrojne kapi vode u pari izvanredni su prijenosnici svih masnih tvari i mirisa koji se ispuštaju u zrak. Ako je zrak u prostoriji zasićen vlagom, para se taloži na zidovima, na prozorima, na namještaju, na laku i na zidovima. Na temperaturi okoline od 20 °C kilogram zraka (0,73 m³) može apsorbirati do 14,7 g vode. Što je zrak topliji, može apsorbirati više vlage. Posljedice su deformirano i nabubrelo drvo, masne površine namještaja i mokri zidovi.

Zatražite popravak
Zatražite popravak

Povjerite svoj uređaj našim iskusnim ovlaštenim tehničarima i osigurajte najbolju profesionalnu uslugu za svoj Electrolux i AEG proizvod. Ugovorite uslugu „Fiksna cijena popravka“ kojom vam za uređaje van garancijskog perioda osiguravamo jedinstven plan pomoći: ekskluzivnu tehničku intervenciju po fiksnoj cijeni popravka.