Kako rastaviti spremnik za kondenzat (sušilica)

Zadnje ažurirano 27.12.2023. 14:42

Sigurnost

Svi radovi koji se obavljaju unutar uređaja zahtijevaju posebne vještine i znanje i smiju ih izvoditi samo kvalificirani i ovlašteni servisni inženjeri

Ova platforma nije opremljena prekidačem za uključivanje/isključivanje.

Prije nego pristupite unutarnjim komponentama, izvadite utikač iz utičnice kako biste isključili napajanje.

Neke od komponenti u mehaničkom dijelu mogu uzrokovati ozljede, stoga nosite odgovarajuću zaštitu i nastavite s oprezom.

Uvijek ispraznite svu vodu iz uređaja prije nego što ga položite na bok.

Ako se uređaj mora postaviti na bok zbog održavanja ili iz nekog drugog razloga, položite ga na lijevu stranu kako biste izbjegli rizik od pada bilo kakve zaostale vode na glavnu ploču.


1. Izvadite spremnik iz sušilice


2. Izvucite čahuru spremnika . Za odvajanje ručke od spremnika kondenzata, otpustite tri vijka : dva na vrhu ručke i jedan na dnu.