Kako rastaviti i sastaviti Comfort Lift košaru

Zadnje ažurirano 16.3.2021. 9:39

Prije bilo kakvog postupka održavanja, isključite uređaj i odspojite utikač iz utičnice.

Uvijek pazite kad premještate uređaje, za teške uređaje potrebno je da ih premjeste dvije osobe.

Uvijek koristite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.

Imajte na umu da samostalno ili neprofesionalno popravljanje može imati sigurnosne posljedice ako se ne izvede pravilno


1. Rastavljanje košarice

Za rastavljanje košare potrebno ju je postaviti u donji položaj, u protivnom mehanizam za podizanje koči košaricu i nije je moguće rastaviti.1- Pritisnite zasun za uklanjanje plastičnog dijela za zaključavanje (prednji čep)     

2 - Pritiskom na zasun povucite plastičnu bravu.

3 - Izvršite ovu operaciju na lijevoj i desnoj bočnoj vodilici    


4 - Izvucite košaru što je više moguće bez uključivanja rotacijskog pokreta podizanja. Zatim sa svake strane povucite zasun od 1 cm prema sredini perilice posuđa i istovremeno izvucite košaru za najmanje 1 cm.

5 - Gurnite vodilice s obje strane u unutrašnjost perilice posuđa dok držite košaru


2.      Sastavljanje košare

S mehanizmom za podizanje u donjem položaju

Za sastavljanje košare potrebno ju je imati u donjem položaju, inače se mehanizam za podizanje sudara s košarom i nije je moguće sastaviti.


1- Umetnite košaru na vodilice izvlačenjem vodilica i gurnite je

2 - Provjerite je li košara učvršćena na mehanizmu za podizanje

3 - Sastavite plastični dio za zaključavanje

4 - Izvršite ovu operaciju na lijevoj i desnoj bočnoj vodilici